Personvernerklæring for EnkelEksamen.no

Denne personvernerklæringen omhandler Edrupt AS’ innsamling og bruk av personopplysninger som samles inn i forbindelse med bruk av nettsiden enkeleksamen.no eller ved registrering av bruker på enkeleksamen.no.

Personopplysninger er data som kan brukes til å identifisere en bestemt person, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker enkeleksamen.no, for eksempel hvor mange ganger du gjennomfører en eksamen, anses også som personopplysninger.

Edrupt AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn ved bruk av enkeleksamen.no. Edrupt AS følger enhver tids gjeldende personvernlovgivning.

Innholdet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Edrupt AS’ internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Sikkerhetsansvarlig i Edrupt AS er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsiden.

1. Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

Edrupt AS samler inn informasjon om hvem du er og hvordan du benytter vårt nettsted. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre vårt nettsted og den generelle brukeropplevelsen.

Opplysninger du selv oppgir

Edrupt AS samler inn opplysninger om:

 • Ditt navn
 • E-post
 • Passord (lagres kryptert)
 • Profilbilde fra Facebook, ved innlogging gjennom Facebook
 • Studiested
 • Studieretning
 • Studieår
 • IP-adresse

Dersom du gjennomfører et kjøp av kurs på våre nettsider, lagrer vi i tillegg:

 • Dato for kjøp
 • Kjøpt produkt

I tillegg kan vi endre annen informasjon knyttet til ditt kjøp og din bruk av vårt nettsted, herunder automatisk aggregert informasjon fra betalingsleverandøren og relevant statistikk.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av enkeleksamen.no

Edrupt AS loggfører din aktivitet i tjenesten, herunder når du logget inn, antall innlogginger, hvordan du bruker våre tjenester, dine kjøp, dine resultater fra eksamener, m. m. og oppbevarer den på våre servere.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Edrupt AS bruker ikke informasjonskapsler til å sammenstille data, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Følgende informasjonskapsler brukes på enkeleksamen.no:

 • Lokal cookie for Enkeleksamen.no
 • Google Analytics; et verktøy for dataanalyse
 • Google Adwords / Doubleclick; for å målrette reklame og spore brukerregistreringer
 • Wistia, Inc.; et verktøy for videoavspilling
 • Stripe Inc.; betalingsløsning
 • Facebook Pixel fra Facebook, Inc.; et verktøy for målrettet annonsering

All data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler er anonymisert og er ikke personlig identifisérbar.

2. Formålet med innhenting av informasjonen

Den ovennevnte informasjonen innhentes for å forbedre tjenesten og sørge for at tjenesten videreutvikles på en tilfredsstillende måte, herunder vil det gis tilbud og lavere priser gjennom brukertilpassede og relevante kampanjer. Videre vil Edrupt AS benytte informasjonen til statistiske formål for eget og samarbeidspartneres bruk.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for Edrups AS’ behandling av personopplysninger er ditt samtykke til denne personvernerklæring, og brukervilkårene for øvrig. Samtykke er avgitt informert, aktivt og frivillig.

Ved å trykke på «jeg samtykker» nederst i denne avtalen, samtykker du til vår behandling av dine opplysninger. Dette samtykket kan fritt trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss på e-post: [email protected].

4. Hvem får tilgang til opplysningene/utlevering

Informasjonen du avgir til Edrupt AS kan deles med følgende virksomheter:

 • Segment.io, Inc.; et sammenstillingsverktøy for data
 • Mixpanel, Inc.; et dataverktøy for å forbedre brukeropplevelsen
 • Intercom, Inc.; en chatløsning for kundeservice
 • Stripe, Inc.; vår betalingsløsning
 • Sendgrid, Inc.; for utsending av eposter til våre kunder
 • Facebook, Inc.; for markedsføringsformål
 • Google, Inc.; for markedsføringsformål
 • HubSpot, Inc.; et dataverktøy for å forberede brukeropplevelsen og for markedsføringsformål

Disse virksomhetene anvender personopplysningene innenfor formålet angitt i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Virksomhetene er underlagt egne databehandleravtaler inngått med Edrupt AS.

5. Rutiner for arkivering og sletting

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for tjenesten. Dette innebærer at vi sletter din informasjon når ditt kundeforhold opphører, så fremt annet ikke er påkrevd etter regler for regnskap og bokføring.

Du kan når som helst få dine personopplysninger slettet fra våre arkiver, ved enten å ta kontakt på e-post til [email protected], eller ved å ta kontakt gjennom chat- funksjonen på denne nettsiden. Merk at sletting av dataene er irreversibelt og at alle kurstilganger vil forsvinne.

Enkelte kundedata må lagres lengre i henhold til regler for regnskap og bokføring. Disse dataene vil imidlertid lagres separat.

6. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Edrupt AS setter sine kunders personvern høyt og vil forsikre om at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Edrupt AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Edrupt AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Edrupt AS sine ansatte og tilknyttede avtaleparter er forpliktet til å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

7. Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og til å motsette deg visse former for behandling.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

8. Endringer

Edrupt AS kan ved behov oppdatere denne personvernerklæringen. Slike endringer vil kommuniseres per epost, samt ved at en oppdatert versjon av personvernerklæringen legges ut på selskapets nettsider.

9. Kontaktinformasjon

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende ved å kontakte daglig leder på e-post [email protected].